anury nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anury nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anury giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anury.

Từ điển Anh Việt

  • anury

    /ə'nju:ri/

    * danh từ

    (y học) bệnh không đái, bệnh vô niệu