anuclear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anuclear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anuclear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anuclear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anuclear

    * kỹ thuật

    y học:

    không có nhân