anunnaki nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anunnaki nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anunnaki giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anunnaki.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anunnaki

    any of a group of powerful Babylonian earth spirits or genii; servitors of the gods

    Synonyms: Enuki

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).