anuual nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anuual nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anuual giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anuual.

Từ điển Anh Việt

  • anuual

    hằng năm