anuric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anuric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anuric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anuric.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anuric

    Similar:

    anuretic: of or relating to an inability to urinate

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).