anus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anus.

Từ điển Anh Việt

 • anus

  /'einəs/

  * danh từ

  (giải phẫu) hậu môn, lỗ đít

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anus

  * kỹ thuật

  y học:

  hậu môn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anus

  the excretory opening at the end of the alimentary canal