anus vesicalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anus vesicalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anus vesicalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anus vesicalis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anus vesicalis

    * kỹ thuật

    y học:

    hậu môn sa vào bàng quang