anura nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anura nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anura giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anura.

Từ điển Anh Việt

  • anura

    /æ'nju:rə/

    * danh từ số nhiều

    (động vật học) bộ không đuôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet