anuria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anuria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anuria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anuria.

Từ điển Anh Việt

  • anuria

    * danh từ

    bệnh khó đái

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anuria

    Similar:

    anuresis: inability to urinate