anjou nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anjou nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anjou giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anjou.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anjou

    a former province of western France in the Loire valley

    a pear with firm flesh and a green skin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).