anent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anent.

Từ điển Anh Việt

  • anent

    /ə'nent/

    * giới từ

    (từ cổ,nghĩa cổ), (Ê-cốt) về, liên quan với, quan hệ với