anoa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anoa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anoa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anoa.

Từ điển Anh Việt

  • anoa

    * danh từ

    bò hoang nhỏ (ở Xê-lép)

Từ điển Anh Anh - Wordnet