ansi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ansi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ansi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ansi.

Từ điển Anh Việt

  • ansi

    (vt của America National Standards Institute)Viện các tiêu chuẩn quốc gia Mỹ