anew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anew.

Từ điển Anh Việt

 • anew

  /ə'nju:/

  * phó từ

  lại, một lần nữa; lại nữa; bằng cách khác

  to begin anew: bắt đầu lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anew

  Similar:

  afresh: again but in a new or different way

  start afresh

  wanted to write the story anew

  starting life anew in a fresh place