andes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andes

    a mountain range in South America running 5000 miles along the Pacific coast

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).