andesine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andesine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andesine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andesine.

Từ điển Anh Việt

 • andesine

  * danh từ

  (khoáng chất) Andezin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • andesine

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  anđezin