anigh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anigh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anigh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anigh.

Từ điển Anh Việt

  • anigh

    /ə'nai/

    * phó từ & giới từ

    gần