anile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anile.

Từ điển Anh Việt

 • anile

  /'einail/

  * tính từ

  (thuộc) bà già; có tính bà già

  ngu dại, ngu ngốc; lẩm cẩm, lẩn thẩn, lú lẫn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anile

  of or like a feeble old woman