anime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anime.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anime

    any of various resins or oleoresins

    Synonyms: gum anime

    Similar:

    zanzibar copal: a hard copal derived from an African tree

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).