ang nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ang nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ang giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ang.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ang

    Similar:

    air national guard: a civilian reserve component of the United States Air Force that provides prompt mobilization during war and assistance during national emergencies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).