anginal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anginal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anginal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anginal.

Từ điển Anh Việt

  • anginal

    xem angina

Từ điển Anh Anh - Wordnet