anginous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anginous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anginous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anginous.

Từ điển Anh Việt

 • anginous

  /æn'dʤainəs/ (anginose) /æn'dʤainouz/

  * tính từ

  (y học) (thuộc) bệnh viêm họng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anginous

  Similar:

  anginal: of or related to the pain of angina pectoris

  Synonyms: anginose