angolan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angolan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angolan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angolan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angolan

    a native or inhabitant of Angola

    of or relating to or characteristic of Angola or its people

    the Angolan Civil War

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).