angolan capital nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angolan capital nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angolan capital giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angolan capital.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angolan capital

    Similar:

    luanda: port city on Atlantic coast; the capital and largest city of Angola

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).