luanda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

luanda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm luanda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của luanda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • luanda

    port city on Atlantic coast; the capital and largest city of Angola

    Synonyms: Angolan capital

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).