angulous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angulous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angulous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angulous.

Từ điển Anh Việt

  • angulous

    * tính từ

    có góc