angevin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angevin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angevin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angevin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angevin

    a resident of Anjou

    Synonyms: Angevine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).