angevine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angevine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angevine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angevine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angevine

    Similar:

    angevin: a resident of Anjou

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).