angrecum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angrecum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angrecum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angrecum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angrecum

    any of various spectacular orchids of the genus Angraecum having dark green leathery leaves and usually nocturnally scented white or ivory flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).