angelus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angelus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angelus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angelus.

Từ điển Anh Việt

 • angelus

  /'ændʤiləs/

  * danh từ

  (tôn giáo) kinh đức bà

  hồi chuông cầu kinh đức bà

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • angelus

  a prayer said 3 times a day by Roman Catholics in memory of the Annunciation

  Similar:

  angelus bell: the sound of a bell rung in Roman Catholic churches to announce the time when the Angelus should be recited