angelus bell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angelus bell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angelus bell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angelus bell.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angelus bell

    the sound of a bell rung in Roman Catholic churches to announce the time when the Angelus should be recited

    Synonyms: angelus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).