anglo- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anglo- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anglo- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anglo-.

Từ điển Anh Việt

  • anglo-

    (dạng kết hợp) Anh