anglo-jewish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anglo-jewish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anglo-jewish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anglo-jewish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anglo-jewish

    of English-speaking Jews and their culture

    Anglo-Jewish papers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).