anglo-norman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anglo-norman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anglo-norman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anglo-norman.

Từ điển Anh Việt

 • anglo-norman

  * tính từ

  (thuộc) Anh Nóoc-măng

  * danh từ

  ngựa lai Anh- Nóoc-măng

  tiếng Anh- Nóoc-măng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anglo-norman

  Similar:

  anglo-french: the French (Norman) language used in medieval England