anguilla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anguilla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anguilla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anguilla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anguilla

    a British colony in the West Indies

    type genus of the Anguillidae: eels

    Synonyms: genus Anguilla

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).