anglo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anglo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anglo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anglo.

Từ điển Anh Việt

  • anglo

    * danh từ; số nhiều Anglos

    người Canada mà tiếng Anh là mẹ đẻ