angelim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angelim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angelim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angelim.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angelim

    any of several tropical American trees of the genus Andira

    Synonyms: andelmin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).