andelmin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andelmin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andelmin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andelmin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andelmin

    Similar:

    angelim: any of several tropical American trees of the genus Andira

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).