angolese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angolese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angolese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angolese.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angolese

    a member of the Bantu tribes resident in Angola

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).