and nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

and nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm and giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của and.

Từ điển Anh Việt

 • and

  /ænd, ənd, ən/

  * liên từ

  và, cùng, với

  to buy and sell: mua và bán

  you and I: anh với (và) tôi

  nếu dường như, tuồng như là

  let him go and need be: hãy để anh ta đi nếu cần

  còn

  I shall go and you stay here: tôi sẽ đi còn anh sẽ ở lại đây

  (không dịch)

  coffee and milk: cà phê sữa

  four and thirty: ba mươi tư

  two hundred and fifty: hai trăm năm mươi

  to walk two and two: đi hàng đôi

  better and better: ngày càng tốt hơn

  worse and worse: ngày càng xấu hơn

  miles and miles: hàng dặm hàng dặm, rất dài

  there are books and books: sách thì cũng có ba bảy loại

  try and come: hãy gắng đến

  try and help me: hãy gắng giúp tôi

 • AND

  (Tech) VÀ (mạch luận lý)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • and

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  và