andean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andean.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andean

    relating to the Andes and their inhabitants

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).