andric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andric.

Từ điển Anh Việt

  • andric

    * tính từ

    (thực vật) thuộc giống đực; nhị