andricus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andricus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andricus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andricus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andricus

    cynipid gall wasps, chiefly affecting oaks

    Synonyms: genus Andricus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).