andalusite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andalusite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andalusite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andalusite.

Từ điển Anh Việt

  • andalusite

    * danh từ

    (khoáng chất) Andaluzit