andrenid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andrenid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andrenid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andrenid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andrenid

    Similar:

    andrena: a bee that is a member of the genus Andrena

    Synonyms: mining bee

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).