andalusian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andalusian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andalusian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andalusian.

Từ điển Anh Việt

  • andalusian

    * tính từ

    thuộc giống ngựa Arđaluxia

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andalusian

    in or relating to Andalusia