andiroba nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andiroba nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andiroba giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andiroba.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • andiroba

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gỗ adiroba