andira nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andira nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andira giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andira.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andira

    small genus of evergreen trees of tropical America and western Africa

    Synonyms: genus Andira

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).