andira inermis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andira inermis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andira inermis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andira inermis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andira inermis

    Similar:

    cabbage bark: tree with shaggy unpleasant-smelling toxic bark and yielding strong durable wood; bark and seeds used as a purgative and vermifuge and narcotic

    Synonyms: cabbage-bark tree, cabbage tree

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).