andvari nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andvari nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andvari giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andvari.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andvari

    (Norse mythology) a dwarf who possessed a treasure that was stolen by Loki

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).